Skriv inn en verdi

Gardintrailer

En gardintrailer er den vanligste typen av hengere. Den har skyvesider, det betyr at sidene (gardinene) kan åpnes helt opp ved lasting og lossing, og den er derfor velegnet til nesten all transport.

Skyvesidene betyr også at sjåføren har enklere tilgang til mer av godset enn man for eksempel har når man skal losse gods av en bokstrailer. 

Gardintrailere har oftest et skyvetak og en ramme hvor det er mulighet for lastsikring. I tillegg til dette kan man tilføye ekstrautstyr, som hevetak, sidebredder, coil-bunn, joloda-ruller, huckepack, pallekasselift og annet. 

Kort sagt er det mange muligheter for å tilpasse gardintraileren så den oppfyller nettopp deres behov. 

Standard utstyr: 

    Skyvetak 
    3 par skyvestolper 
    Multilock kantramme med mulighet for lastsikring for hver 100mm 
    4 par ferjekroker 
    Lastsikringssertifikat til DIN 12642 Code XL / XL sertifikat DIN 12642 

Ekstra utstyr: 

    Hevetak 
    Sidebredder 
    Coil-bunn 
    Joloda-ruller inkludert tilbehør 
    Huckepack 
    Pallekasse 
    Foldelift eller stående lift 

Merk: De viste mulighetene er de mest vanlig brukte. Vennligst kontakt oss for mer informasjon. 

Våre gardintrailere og kapelltrailer er av fabrikatene: 

See trailer fullscreen