Skriv inn en verdi

Flatvogn

En flatvogn, eller også kjent som en bunnhenger, er helt flat og vanligvis uten sidelemmer.

En flatvogn, eller også kjent som en bunnhenger, er helt flat og vanligvis uten sidelemmer. Denne typen trailer er anvendelig for transport ved stor bredde, lengde og av og til høyde.

Hele trailerens bredde og lengde kan benyttes, i og med at gulvet er helt flatt. Traileren er  godt egnet for transporter som krever bredde, lengde eller som har høy vekt. Gods som normalt ikke kan transporteres i standard trailere. Eksempler for bruksområder til en Flatvogn: kjøretøy, stål, treverk og betongelementer.

See trailer fullscreen