Skriv inn en verdi

Operasjonell leasing 

Med operasjonell leasing har du mulighet til å frigjøre kapital. Operasjonell leasing er særlig effektivt for utstyr av høy verdi, som lastebiler og trailere eller spesialutstyr som du har behov for til å understøtte en bestemt kontrakt. Leasingpriser er basert på utstyrets verdi i den perioden du ønsker å benytte det. 

Våre effektive prosesser, store innkjøpsvolum og fordelaktige finansiering vil redusere din virksomhets utgifter til flåten. Du betaler et lavt månedlig avdrag uten restverdirisikoen. Ettersom du står som leier kan du trekke fra rentene i skatt. Ved utløpet av leasingperioden kan du kjøpe traileren til markedsverdi eller returnere den.

Fordelene med operasjonell leasing:

  • Reduksjon av vedlikeholdskostnader - skreddersydde vedlikeholdsprogrammer som passer ditt behov. Fokus på din kjernevirksomhet.
  • Øk produktiviteten – nyeste utstyr – høy effektivitet – mindre nedetid. Færre administrative omkostninger.
  • Spar kapital – Kapital er viktig – bruk den i stedet til å styrke din hovedvirksomhet.
  • Ingen risiko – Unngå risiko ved foreldelse av utstyr og å måtte selge de brukte trailerne.
  • Større fleksibilitet – Hurtig tilgang til trailere som passer nettopp ditt behov.
  • Ved utløpet av leasingperioden kan du kjøpe traileren til markedsverdi eller returnere den..
  • Boost produktivitet
  • Nyeste udstyr
  • Høj effektivitet Mindre nedetid
  • Færre administrative omkostninger