Skriv inn en verdi

Databridge

Hva er DataBridge? 

DataBridge er TIPs API (Application Programming Interface), som leverer hurtig integrering mellom TIP Insight og andre applikasjoner som du allerede bruker. 
 

Hvorfor bruke DataBridge? 

Øk produktiviteten ved å knytte dine eksisterende applikasjoner problemfritt til TIPs løsning, så kan du klare deg med en enkelt plattform. 

Hvordan virker Data Bridge? 

DataBridge forener alle programvareapplikasjonsdata i intelligente byggestener. Teknologien gjør det mulig for dine programvarepartnere å raskt samle inn alle relevante opplysninger fra den sentrale databasen uten å ha bruk for dyp teknisk kunnskap. Som et resultat kan ditt personale jobbe i applikasjoner som de er kjent med og som samhandler direkte med telematikkløsningen.